Комунальне некомерційне підприємство "Лозівське територіальне медичне об'єднання"

Лікарі

62 Лікаря
 • Керівництво
 • Сергієнко Володимир Анатолійович
  Анестезіолог
  Лікар першої категорії
  Медичний директор
  Мови: UA, RU
 • Баранов Віктор Вікторович
  Баранов Віктор Вікторович
  Анестезіолог
  Лікар вищої категорії
  Заступник медичного директора з якості медичного обслуговування
  Мови: UA
 • Степаненко Віталій Вікторович
  Хірург дитячий
  Лікар-фахівець
  Заступник медичного директора з поліклінічного розділу робіт
  Мови: UA
 • Стаціонарне відділення №1
 • Філімонова Олена Анатоліївна
  Акушер-гінеколог
  Лікар вищої категорії
  Завідуюча акушерським відділенням стаціонарного відділення №1
  Мови: UA, RU
 • Шайко Олена Володимирівна
  Акушер-гінеколог
  Лікар вищої категорії
  Мови: UA
 • Гамова Аліна Вадимівна
  Гамова Аліна Вадимівна
  Акушер-гінеколог
  Лікар-фахівець
  Мови: UA
 • Поліклінічне відділення №1
 • Степаненко Віталій Вікторович
  Хірург дитячий
  Лікар-фахівець
  Заступник медичного директора з поліклінічного розділу робіт
  Мови: UA
 • Найдук Людимла Володимирівна
  Педіатр
  Лікар вищої категорії
  заступник медичного директора з дитинства та пологової допомоги
  Мови: UA, RU
 • Циганенко Олена Володимирівна
  Педіатр, Ендокринолог
  Лікар-фахівець
  Завідуюча відділенням профілактики
  Мови: UA
 • Стаціонарне відділення №2
 • Алфьоров Олег Леонідович
  Інфекціоніст
  Лікар вищої категорії
  Завідувач інфекційним відділенням стаціонару №2
  Мови: UA
 • Яресько Надія Гаврилівна
  Яресько Надія Гаврилівна
  Терапевт
  Лікар вищої категорії
  Мови: UA
 • Поліклінічне відділення№2
 • Кудіна Наталія Володимирівна
  Терапевт
  Лікар вищої категорії
  Завідуюча денним стаціонаром
  Мови: UA, RU

Новини

Про нас

Підприємство є багатопрофільним лікувальним закладом, що надає вторинну (спеціалізовану) – згідно напрямків, регламентованих ліцензією Міністерства охорони здоров’я України медичну допомогу в умовах цілодобового стаціонару пацієнтам з гострими станами або загостренням хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду. Підприємство надає вторинну амбулаторну медичну допомогу на базі консультативно-діагностичного центру (поліклініки). Головною метою діяльності КНП «Лозівське ТМО» є:

 • здійснення оперативного управління, організаційно-методичного керівництва роботою медичних закладів, які входять до складу медичного об’єднання, експертиза і контроль якості медичної допомоги та платних послуг;
 • надання консультативно-методичної допомоги підпорядкованим закладам охорони здоров’я;
 • інтеграція і ефективне використання  трудових і матеріальних ресурсів  для досягнення найкращих кінцевих результатів у наданні медичної допомоги населенню;
 • надання жителям міста Лозова та Лозівського району медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів в обсязі бюджетних та залучених асигнувань;
 • здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, в тому числі на платній та альтернативній основі.
 • Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Лозівського ТМО є:
 • координація діяльності структурних підрозділів Лозівського ТМО з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної медичної допомоги;
 • вторинна (спеціалізована) та екстрена і невідкладна медична допомога у визначеному законодавством порядку;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря у визначеному законодавством порядку;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг закладами охорони здоров’я та установами, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею лікарняних листків непрацездатності;
 • направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;
 • проведення  заходів  з  попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • координація  впровадження  та  контроль  за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;
 • визначення проблемних питань надання медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
 • проведення спільно  з санітарно - епідеміологічною  службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
 • визначення потреби структурних підрозділів ТМО та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • моніторинг  виконання  та  фінансового  забезпечення  державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною, вторинною та екстреною медичною допомогою;
 • вивчення, аналіз  і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ТМО;
 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, спиртів та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків ф.№3 в порядку, визначеному законами України;
 • підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
 • надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, жителям інших територій, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • надання нетрадиційних та альтернативних методів діагностики та лікування згідно з чинним законодавством;
 • інші функції, що випливають з покладених на Лозівське ТМО завдань

Контактні телефони

Шевченко Юрій Анатолійович - т.в.о. директора, тел. 2-30-54

Сергієнко Володимир Анатолійович - медичний директор, тел. 2-36-81,

Баранов Віктор Вікторович - заступник медичного директора з якості медичного обслуговування, тел. 2-66-04

Найдук Людмила Володимирівна - заступник медичного директора з дитинства та пологової допомоги, тел. 7-13-20

Полухіна Наталія Вікторівна - заступник директора з економічних питань, тел. 2-36-81

Степаненко Віталій Вікторович – заступник медичного директора з поліклінічного розділу робіт

Кутенко Аліна Олегівна – начальник відділу кадрів, тел. 2-21-20

Хохлова Юлія Олександрівна – головний бухгалтер, тел. 2-25-54

Прахт Олена Михайлівна - завідуюча аптекою, тел. 2-32-75

Федосенко Галина Адальбертівна – головна медична сестра стаціонарного відділення №1, тел. 2-23-13

Тертишна Інна Ігорівна - головна медична сестра стаціонарного відділення №2, тел. 5-06-32

Філімонова Олена Анатоліївна – завідуюча акушерського відділення стаціонарного відділення №1, тел. 2-21-19

Бондаренко Олександр Олегович – завідувач хірургічного відділення стаціонарного відділення №1, тел. 2-36-87

Шевченко Юрій Анатолійович - завідувач травматолого-ортопедичного відділення стаціонарного відділення №1, тел. 2-31-47

Червона Оксана Анатоліївна – завідуюча терапевтичного відділення стаціонарного відділення №1, тел. 2-27-89

Козлов Володимир Володимирович – завідувач відділення трансфузіології та заготівлі крові стаціонарного відділення №1, тел. 7-71-03

Жадько-Базілевич Григорій Григорович – завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії стаціонарного відділення №1, тел. 2-36-91

Гайваненко Наталія Миколаївна – завідуюча педіатричного відідлення стаціонарного відділення №1, тел. 2-33-51

Сосницький Олександр Олександрович – завідувач неврологічного відділення стаціонарного відділення №1, тел. 2-21-12

Коробцов Андрій Анатолійович – завідувач рентгенологічного відідлення стаціонарного відділення №1, тел. 2-30-14

Жирова Олена Іванівна – завідуюча патологоанатомічного відділення стаціонарного відділення №1, тел. 2-22-79

Кравченко Ігор Владиславович – завідувач терапевтичного відділення стаціонарного відділення №2

Алфьоров Олег Леонідович – завідувач інфекційного відділення стаціонарного відділення №2

Кудіна Наталія Володимирівна – завідуюча денного стаціонару, тел. 2-26-12

Таранець Оксана Василівна – завідуюча клініко-діагностичної лабораторії поліклінічного відділення №1, тел. 2-30-14

Циганенко Олена Володимирівна – завідуюча відділення профілактики поліклінічного відділення №2, тел. 5-16-90

Лісова Вікторія Юріївна – завідуюча жіночої консультації поліклінічного відділення №1

Картвелішвілі Юрій Омурійович – завідувач госпрозрахункового стоматологічного відділення поліклінічного відділення №1, тел. 2-36-97

Веселий Роман Леонідович – завідувач психіатричного відділеня

Філії

Стаціонарне відділення № 1 

с.Катеринівка, вул.Живописна 42, стаціонар працює цілодобово, тел.приймального відділення – 2-37-98;

Стаціонарне відділення № 2 

м. Лозова, вул. Машинобудівників, буд. 29, стаціонар працює цілодобово, тел.приймального відділення – 2-58-20;

Поліклінічне відділення № 1 

м. Лозова, мікрорайон - 4, буд. 25, жіноча консультація із денним стаціонаром – м. Лозова, мікрорайон - 4, буд. 25, кабінет «Довіра» - м. Лозова, мікрорайон - 4, буд. 25, 2 поверх. Поліклініка працює за шестиденним робочим тижнем. Часи роботи - з 7.00 до 18.00 години. Вихідний день – неділя. Тел. реєстратури – 5-16-86. Кабінет «Довіра» - 5-17-75

Поліклінічне відділення № 2 

м. Лозова, вул.Олега Куцина, буд.10, денний стаціонар – м. Лозова, вул.Олега Куцина, буд.10. Поліклініка працює за шестиденним робочим тижнем. Часи роботи - з 8.00 до 18.00 години. Вихідний день – неділя. Тел. реєстратури – 2-26-12.

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Аптека
  Аптека
 • Інклюзивність
  Інклюзивність
 • Іноземні мови
  Іноземні мови
 • Парковка
  Парковка

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Відгуки про клініку

 • Вікторія
  01 листопада, 2023
  Дякую чуйному колективу за роботу. Підхід до пацієнтів.
  Наснаги Вам у нелегкій праці.

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 057 452 30 54
Адреса сайту
Адреса сайту
Мікрорайон 4
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Стаціонари: цілодобово,
поліклінічні відділення : 7.00-18.00
Сподобалось? Поділіться з друзями
Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
update bs_stat set counters = counters+1 where id = 8659168
Купити в один клік
Вiдбiрне